فرودگاه اوگوزلی نقشه, ترکیهمحل

  • ترکیه
    کشور
  • 37.4719638
    طول جغرافیایی
  • 36.9477995
    عرض جغرافیایی
فرودگاه اوگوزلی, اطلاعات

فرودگاه اوگوزلی, Oğuzeli, استان غازی‌عینتاب, ترکیه نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 37.4719638, 36.9477995. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — بدون اطلاعات.

سایر شهرستانها, ترکیه
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله