فرودگاه بین‌المللی آسین‌بوغا نقشه, ترکیهمحل

  • ترکیه
    کشور
  • 32.9916726
    طول جغرافیایی
  • 40.1244399
    عرض جغرافیایی
فرودگاه بین‌المللی آسین‌بوغا, اطلاعات

فرودگاه بین‌المللی آسین‌بوغا, Akyurt, Ankara, ترکیه نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 32.9916726, 40.1244399. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — بدون اطلاعات.

سایر شهرستانها, ترکیه
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله