فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد نقشه, ایرانمحل

  • ایران
    کشور
  • 54.283264
    طول جغرافیایی
  • 31.903603
    عرض جغرافیایی
فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد, اطلاعات

فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد, یزد, یزد, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 54.283264, 31.903603. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — بدون اطلاعات.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله