فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه نقشه, ایرانمحل

  • ایران
    کشور
  • 47.158128
    طول جغرافیایی
  • 34.345853
    عرض جغرافیایی
فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه, اطلاعات

فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه, کرمانشاه, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 47.158128, 34.345853. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — بدون اطلاعات.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله