اسکندر نقشه, ایرانمحل

 • ایران
  کشور
 • 46.5770751
  طول جغرافیایی
 • 38.0212316
  عرض جغرافیایی
 • بدون اطلاعات
  جمعیت
اسکندر, اطلاعات

اسکندر, بستان آباد, استان آذربایجان شرقی, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 46.5770751, 38.0212316. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — بدون اطلاعات.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله