نگل نقشه, ایرانمحل

 • ایران
  کشور
 • 46.5222792
  طول جغرافیایی
 • 35.2887193
  عرض جغرافیایی
 • بدون اطلاعات
  جمعیت
نگل, اطلاعات

نگل, استان کردستان, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 46.5222792, 35.2887193. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — بدون اطلاعات.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله