فرودگاه مهر آباد — پولتاوا فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 2057 کیلومتر
  1234.2 مایل
 • 25.7 ساعت
  1542.8 دقیقه
 • 29.4 ساعت
  1763.1 دقیقه
 • 2.3 ساعت
  137.1 دقیقه
 • 1.7 ساعت
  103.6 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین فرودگاه مهر آباد, ایران و پولتاوا, استان پولتاوا, روسیه در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 2057 کیلومتر یا 1234.2 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 25.7 ساعت یا 1542.8 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 5.1% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 2.3 ساعت, و قطار 29.4 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی فرودگاه مهر آباد — پولتاوا
جهت حرکت
ایران, فرودگاه مهر آباد, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
روسیه, پولتاوا, استان پولتاوا, اوکراین
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله