فرودگاه مهر آباد — وینیپگ فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 10008 کیلومتر
  6004.8 مایل
 • 125.1 ساعت
  7506.0 دقیقه
 • 143.0 ساعت
  8578.3 دقیقه
 • 11.1 ساعت
  667.2 دقیقه
 • 8.4 ساعت
  504.2 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین فرودگاه مهر آباد, ایران و وینیپگ, منیتبا, کانادا در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 10008 کیلومتر یا 6004.8 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 125.1 ساعت یا 7506.0 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 25.0% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 11.0 ساعت, و قطار 143.0 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی فرودگاه مهر آباد — وینیپگ
جهت حرکت
ایران, فرودگاه مهر آباد, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
کانادا, وینیپگ, Division No. 11, منیتبا, کانادا
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله