فرودگاه مهر آباد — Braga فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 5129 کیلومتر
  3077.4 مایل
 • 64.1 ساعت
  3846.8 دقیقه
 • 73.3 ساعت
  4396.3 دقیقه
 • 5.7 ساعت
  341.9 دقیقه
 • 4.3 ساعت
  258.4 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین فرودگاه مهر آباد, ایران و Braga, Braga, پرتغال در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 5129 کیلومتر یا 3077.4 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 64.1 ساعت یا 3846.8 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 12.8% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 5.6 ساعت, و قطار 73.3 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی فرودگاه مهر آباد — Braga
جهت حرکت
ایران, فرودگاه مهر آباد, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
پرتغال, Braga, Braga, پرتغال
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله