فرودگاه مهر آباد — کینگستون فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 11930 کیلومتر
  7158 مایل
 • 149.1 ساعت
  8947.5 دقیقه
 • 170.4 ساعت
  10225.7 دقیقه
 • 13.3 ساعت
  795.3 دقیقه
 • 10.0 ساعت
  601.0 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین فرودگاه مهر آباد, ایران و کینگستون, جامائیکا در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 11930 کیلومتر یا 7158 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 149.1 ساعت یا 8947.5 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 29.8% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 13.1 ساعت, و قطار 170.4 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی فرودگاه مهر آباد — کینگستون
جهت حرکت
ایران, فرودگاه مهر آباد, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
جامائیکا, کینگستون, جامائیکا
ترافیک سمت چپ
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله