فرودگاه مهر آباد — کیپ کوست فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 6348 کیلومتر
  3808.8 مایل
 • 79.4 ساعت
  4761.0 دقیقه
 • 90.7 ساعت
  5441.1 دقیقه
 • 7.1 ساعت
  423.2 دقیقه
 • 5.3 ساعت
  319.8 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین فرودگاه مهر آباد, ایران و کیپ کوست, منطقه مرکزی, غنا در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 6348 کیلومتر یا 3808.8 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 79.4 ساعت یا 4761.0 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 15.8% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 7.0 ساعت, و قطار 90.7 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی فرودگاه مهر آباد — کیپ کوست
جهت حرکت
ایران, فرودگاه مهر آباد, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
غنا, کیپ کوست, Cape Coast Metropolitan, منطقه مرکزی, غنا
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله