فرودگاه مهر آباد — Lisbon فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 5267 کیلومتر
  3160.2 مایل
 • 65.8 ساعت
  3950.3 دقیقه
 • 75.2 ساعت
  4514.6 دقیقه
 • 5.9 ساعت
  351.1 دقیقه
 • 4.4 ساعت
  265.3 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین فرودگاه مهر آباد, ایران و Lisbon, Lisbon, پرتغال در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 5267 کیلومتر یا 3160.2 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 65.8 ساعت یا 3950.3 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 13.1% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 5.8 ساعت, و قطار 75.2 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی فرودگاه مهر آباد — Lisbon
جهت حرکت
ایران, فرودگاه مهر آباد, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
پرتغال, Lisbon, Lisbon, پرتغال
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله