Altınova نقشه, ترکیهمحل

 • ترکیه
  کشور
 • 29.510108
  طول جغرافیایی
 • 40.6966449
  عرض جغرافیایی
 • 3,875
  جمعیت
Altınova, اطلاعات

Altınova, Altınova, Yalova, ترکیه نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 29.510108, 40.6966449. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 3,875.

سایر شهرستانها, ترکیه
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله