Nusaybin نقشه, ترکیهمحل

 • ترکیه
  کشور
 • 41.213997
  طول جغرافیایی
 • 37.0696439
  عرض جغرافیایی
 • 89,022
  جمعیت
Nusaybin, اطلاعات

Nusaybin, Nusaybin, Mardin, ترکیه نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 41.213997, 37.0696439. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 89,022.

سایر شهرستانها, ترکیه
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله