چرکزکی نقشه, ترکیهمحل

 • ترکیه
  کشور
 • 27.9483319
  طول جغرافیایی
 • 41.3267254
  عرض جغرافیایی
 • 84,234
  جمعیت
چرکزکی, اطلاعات

چرکزکی, استان تکیرداغ, ترکیه نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 27.9483319, 41.3267254. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 84,234.

سایر شهرستانها, ترکیه
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله