تهران — کرج فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 47 کیلومتر
  28.2 مایل
 • 0.6 ساعت
  35.3 دقیقه
 • 0.7 ساعت
  40.3 دقیقه
 • 0.1 ساعت
  3.1 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  2.4 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین شهرستانها تهران, تهران, ایران و کرج, البرز, ایران در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 47 کیلومتر یا 28.2 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 0.6 ساعت یا 35.3 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 0.1% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 0.1 ساعت, و قطار 0.7 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی تهران — کرج
جهت حرکت
ایران, تهران, تهران, تهران, ایران
ترافیک راست
ایران, کرج, البرز, ایران
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله