مشهد — لوساکا فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 6624 کیلومتر
  3974.4 مایل
 • 82.8 ساعت
  4968.0 دقیقه
 • 94.6 ساعت
  5677.7 دقیقه
 • 7.4 ساعت
  441.6 دقیقه
 • 5.6 ساعت
  333.7 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین شهرستانها مشهد, خراسان رضوی, ایران و لوساکا, Lusaka, زامبیا در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 6624 کیلومتر یا 3974.4 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 82.8 ساعت یا 4968.0 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 16.5% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 7.3 ساعت, و قطار 94.6 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی مشهد — لوساکا
جهت حرکت
ایران, مشهد, خراسان رضوی, ایران
ترافیک راست
زامبیا, لوساکا, Lusaka, Lusaka, زامبیا
ترافیک سمت چپ
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله