مشهد — آکرا فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 6959 کیلومتر
  4175.4 مایل
 • 87.0 ساعت
  5219.3 دقیقه
 • 99.4 ساعت
  5964.9 دقیقه
 • 7.7 ساعت
  463.9 دقیقه
 • 5.8 ساعت
  350.6 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین شهرستانها مشهد, خراسان رضوی, ایران و آکرا, منطقه آکرای بزرگ, غنا در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 6959 کیلومتر یا 4175.4 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 87.0 ساعت یا 5219.3 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 17.4% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 7.6 ساعت, و قطار 99.4 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی مشهد — آکرا
جهت حرکت
ایران, مشهد, خراسان رضوی, ایران
ترافیک راست
غنا, آکرا, Accra Metropolis, منطقه آکرای بزرگ, غنا
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله