مشهد — یزد فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 686 کیلومتر
  411.6 مایل
 • 8.6 ساعت
  514.5 دقیقه
 • 9.8 ساعت
  588.0 دقیقه
 • 0.8 ساعت
  45.7 دقیقه
 • 0.6 ساعت
  34.6 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین شهرستانها مشهد, خراسان رضوی, ایران و یزد, یزد, ایران در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 686 کیلومتر یا 411.6 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 8.6 ساعت یا 514.5 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 1.7% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 0.8 ساعت, و قطار 9.8 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی مشهد — یزد
جهت حرکت
ایران, مشهد, خراسان رضوی, ایران
ترافیک راست
ایران, یزد, یزد, ایران
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله