نیشابور نقشه, ایرانمحل

 • ایران
  کشور
 • 58.7960915
  طول جغرافیایی
 • 36.2140865
  عرض جغرافیایی
 • 220,954
  جمعیت
نیشابور, اطلاعات

نیشابور, خراسان رضوی, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 58.7960915, 36.2140865. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 220,954.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله