پارس آباد نقشه, ایرانمحل

 • ایران
  کشور
 • 47.9175
  طول جغرافیایی
 • 39.648333
  عرض جغرافیایی
 • 101,715
  جمعیت
پارس آباد, اطلاعات

پارس آباد, پارسا آباد, اردبیل, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 47.9175, 39.648333. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 101,715.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله