بيرجند نقشه, ایرانمحل

 • ایران
  کشور
 • 59.2262472
  طول جغرافیایی
 • 32.8649039
  عرض جغرافیایی
 • 197,004
  جمعیت
بيرجند, اطلاعات

بيرجند, بیرجند, خراسان جنوبی, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 59.2262472, 32.8649039. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 197,004.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله