ساری نقشه, ایرانمحل

 • ایران
  کشور
 • 53.06
  طول جغرافیایی
 • 36.563333
  عرض جغرافیایی
 • 255,416
  جمعیت
ساری, اطلاعات

ساری, مازندران, ایران نقشه, که در آن واقع شده است. طول و عرض جغرافیایی: 53.06, 36.563333. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت است — 255,416.

سایر شهرستانها, ایران
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

نمایش دیگر شهرستان را بر روی نقشه
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله