اصفهان — تفت فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 260 کیلومتر
  156 مایل
 • 3.3 ساعت
  195.0 دقیقه
 • 3.7 ساعت
  222.9 دقیقه
 • 0.3 ساعت
  17.3 دقیقه
 • 0.2 ساعت
  13.1 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین شهرستانها اصفهان, اصفهان, ایران و تفت, یزد, ایران در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 260 کیلومتر یا 156 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 3.3 ساعت یا 195.0 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 0.6% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 0.3 ساعت, و قطار 3.7 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی اصفهان — تفت
جهت حرکت
ایران, اصفهان, اصفهان, اصفهان, ایران
ترافیک راست
ایران, تفت, یزد, ایران
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله