اصفهان — اردكان فاصله بین شهرستانها, مسیرهای رانندگی, جاده

 • کیلومتر
  مایل
  بدون اطلاعات
  قادر به دریافت جهات
 • 224 کیلومتر
  134.4 مایل
 • 2.8 ساعت
  168.0 دقیقه
 • 3.2 ساعت
  192.0 دقیقه
 • 0.2 ساعت
  14.9 دقیقه
 • 0.2 ساعت
  11.3 دقیقه
 • 0.0 ساعت
  0.0 دقیقه
حسابگر
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
فاصله:
مصرف سوخت در هر 100 مایل:
هزینه های سوخت:
وجود دارد و دوباره
اطلاعات

فاصله بین شهرستانها اصفهان, اصفهان, ایران و اردكان, یزد, ایران در جاده های عمومی است — کیلومتر یا مایل. فاصله بین نقاط در مختصات — 224 کیلومتر یا 134.4 مایل. برای غلبه بر این فاصله را با سرعت خودرو به طور متوسط ​​از 80 کیلومتر / ساعت نیاز — 2.8 ساعت یا 168.0 دقیقه.

طول این فاصله در مورد 0.6% طول کل خط استوا. هواپیمای ایرباس A380 خواهد از راه دور در پرواز 0.2 ساعت, و قطار 3.2 ساعت (بدون قطار با سرعت بالا).

فاصله دیگر
به اشتراک گذاشتن با دوستان خود
لینک به این صفحه: HTML-رمز:

شما می توانید HTML کد در وب سایت یا وبلاگ خود استفاده کنید. فقط کپی کنید و یک لینک آماده این صفحه، یا آن را کار را از طریق شبکه های اجتماعی است که در آن شما ثبت شده است.

مسیرهای رانندگی اصفهان — اردكان
جهت حرکت
ایران, اصفهان, اصفهان, اصفهان, ایران
ترافیک راست
ایران, اردكان, یزد, ایران
ترافیک راست
همه کشورها
هزاران نفر از شهرستانها
میلیاردها فاصله